Sebelum masuk ke pembahasan artikel kita ulas sisi sejarah Bank Mega yang berdiri pada tahun 1969 dengan nama PT. Bank Karmandan berkedudukan di Surabaya. Kemudian pada perkembangannya berubah nama menjadi